نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

با نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم به راحتی اطلاعات پرسنلی و احکام کارگزینی را ثبت نمایید و با ثبت کارکرد و کسورات و مزایای ماهیانه و وام ها ، محاسبه حقوق و ارائه لیست و دیسکت بیمه و مالیات و بقیه گزارشات را بر عهده ما بگذارید.

 خصوصیات نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

 • ثبت اطلاعات پرسنلی
 • قابلیت اسکن مدارک پرسنلی به صورت نامحدود و الصاق به معرفی پرسنل
 • ثبت احکام کارگزینی
 • ثبت متمم حکم
 • معرفی مزایا و کسورات بصورت فرمول
 • ثبت کارکرد پرسنل
 • ثبت مرخصی پرسنل و امکان نمایش مانده مرخصی در فیش حقوقی
 • ثبت کسورات و مزایای غیر مستمر و ماهیانه
 • ثبت وام پرسنل
 • محاسبه حقوق و عیدی و سنوات
 • محاسبه معوقه حقوق
 • صدور سند اتوماتیک
 • امکان ارسال فرم ها وگزارشات به اکسل
 • گزارش لیست حقوق
 • گزارش فیش حقوقی پرسنل
 • گزارش لیست و دیسکت بیمه
 • گزارش لیست و دیسکت مالیات بر درامد حقوق
 • لیست مرخصی پرسنل
 • امکان ساخت گزارشات توسط گزارش ساز
 • و …