ارائه گزارشات دقیق یکی از نکات مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب می باشد.

ارائه لیست و فایل های بیمه ، ارائه لیست و فایل های مالیات حقوق ، ارائه گزارش فصلی خرید و فروش

یکی از افتخارات شرکت پندار سیستم ارائه امکاناتی است که توانسته کمک قالب توجهی به ساده سازی رویه های سازمانی نماید.