نرم افزار فروش پندار سیستم

نرم افزار فروش پندار سیستم می تواند به شما در مکانیزه کردن رویه فروش سازمان تان کمک چشمگیری نماید. ثبت پیش فاکتور و فاکتور فروش و نگهداری حساب مشتریان و ویزیتورها و گزارشات دقیق شما را در این امر یاری خواهد داد.

خصوصیات نرم افزار فروش پندار سیستم :

 • معرفی طرف حساب ها به همراه اطلاعات مالیاتی
 • معرفی ویزیتورها و پورسانت هر کدام
 • قابلیت اتصال مشتریان با ویزیتورها
 • ثبت فرم های فروش از قبیل فاکتور فروش ، حواله فروش ، برگشت از فروش ، پیش فاکتور فروش و …
 • قابلیت ایجاد کردن فرم های جدید طبق رویه سازمان شما
 • ارائه لیست تمامی فرم های ثبت شده
 • ثبت اتوماتیک و اختیاری حواله فروش طبق فاکتور فروش
 • ثبت چک و وجوه نقد مرتبط با هر فاکتور
 • صدور سند اتوماتیک فرمها و وجوه مرتبط طی یک سند
 • قابلیت صدور سند تجمیعی با اسناد قبلی به انتخاب کاربر
 • مشاهده سند حسابداری و حذف سند از داخل فرم ها
 • کپی فرم ها حتی از سنوات گذشته
 • قابلیت خواندن اطلاعات بارکد
 • قابلیت ثبت اعلامیه قیمت و استفاده در فرم ها
 • قابلیت طراحی چاپ توسط کاربر
 • گزارش عملکرد طرف حساب ها
 • گزارش ریز عملکرد طرف حساب ها
 • گزارش ریز اطلاعات فرم های فروش
 • ارسال گزارش فصلی فروش
 • گزارش فروش ویزیتورها به همراه محاسبه پورسانت
 • گزارش ریز فروش ویزیتورها
 • ساخت گزارشات خاص سازمان شما
 • و …