نرم افزار وام و تسهیلات پندار سیستم

نرم افزار وام پندار سیستم

یکی از مواردی که در شرکت ها و سازمان ها مورد استفاده می باشد استفاده از نرم افزار وام است که بتواند گزارشاتی از قبیل مانده وام ، اصل وام و بهره بانکی آن را محاسبه نماید. نرم افزار وام و تسهیلات پندار سیستم می تواند تمامی نیازهای سازمان شما را در زمینه دریافت وام و تسهیلات تامین نماید. در زمان بازپرداخت اقساط وام دیگر نیازی به یادآوری ندارید چرا که پندار سیستم بصورت اتوماتیک طبق سررسید های اقساط می تواند بصورت ماهیانه پرداخت اقساط را ثبت نماید.

همچنین جهت پرداخت وام نیز می توانید از این نرم افزار استفاده نمایید. سند حسابداری فرم های ثبتی مثل ثبت وام و پرداخت اقساط بصورت اتوماتیک صادر شده و می تواند طبق نظر مشتری به سرفصل های حسابداری مد نظر صادر گردد.

یکی دیگر از مواردی که می توانید در این زیر سیستم استفاده نمایید تقسیط درامد های سالیانه ای است که بصورت ماهیانه تحقق می یابد ولی بصورت سالیانه دریافت می گردد. برای مثال شما درامد اجاره را بصورت سالیانه دریافت می نمایید ولی در اصل این درامد بابت ماه های مختلف بدست آمده و بایستی در ماه های مختلف تقسیط شود. این عمل را می توانید به راحتی در این نرم افزار انجام دهید.

برخی از امکانات نرم افزار وام:

  • ثبت اصل و بهره وام
  • ثبت اقساط بصورت اتوماتیک
  • تقسیط وام بصورت اتوماتیک
  • لیست وام های دریافتی
  • گزارش مانده وام ها
  • و …

نرم افزارهای پیش نیاز:

نرم افزار خزانه داری پندار سیستم