نرم افزار تولید و بهای تمام شده پندار سیستم

نرم افزار تولید و بهای تمام شده پندار سیستم

یکی از مشکلات اساسی شرکت ها روش های هزینه یابی و بدست آوردن بهای تمام شده محصولات می باشد. با نرم افزار تولید و قیمت تمام شده محصولات پندار سیستم و با استفاده از قیمت گذاری مواد به روش میانگین یا FIFO ، می توان به راحتی مواد مصرفی جهت تولید محصولات را قیمت گذاری نمود و با ثبت حقوق و دستمزد مستقیم و سربار تولید ، به قیمت تمام شده محصولات دست یافت. در هر زمان می توانید از گزارشات قیمت تمام شده ، مواد مصرفی تولید و … به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنید.

با نرم افزار تولید و قیمت تمام شده به سادگی تمامی مراحل تولید را برنامه ریزی نمایید و تولیدات خود را در فرم رسید تولید ، ثبت نموده تا مصرف مواد بصورت اتوماتیک و طبق فرمول ساخت از انبار مواد اولیه کسر گردد. قابل ذکر است که اگر شما امکان استفاده از فرمول ساخت را به علت مشخص نبودن مواد اولیه مصرفی و یا دلایل دیگر ، نداشته باشید می توانید بدون فرمول ساخت حواله های مصرف مواد اولیه را به رسید های تولید متصل نمایید و گزارش های مد نظر خود را تهیه نمایید.

امکانات نرم افزار تولید و بهای تمام شده پندار سیستم :

  • ثبت فرمول های ساخت متنوع به ازای هر محصول
  • قیمت گذاری مواد به روش میانگن یا FIFO
  • شناسایی مصرف مواد تولید بدون استفاده از فرمول ساخت
  • ثبت رسید تولید
  • ثبت دستمزد و سربار محصولات تولیدی
  • ثبت ضایعات تولید
  • گزارش بهای تمام شده محصولات به تفکیک مواد ، دستمزد ، سربار ، ضایعات و خالص
  • گزارش مواد مصرفی تولید
  • گزارش انحراف از تولید
  • و …

نرم افزار های پیش نیاز :

انبار مقداری و ریالی

تصاویر نرم افزار تولید و قیمت تمام شده پندار سیستم :