نرم افزار خزانه داری پندار سیستم

در ارتباط با نگهداری سوابق چک و وجوه نقد و مشاهده همزمان چک های نزد صندوق و بانک و …  نرم افزار خزانه داری پندار سیستم این امکان را به شما می دهد که بدون اتلاف وقت و در سریع ترین زمان گردش وجوه نقد و چک های خود را مدیریت نمایید.

خصوصیات نرم افزار خزانه داری پندار سیستم :

 • معرفی بانک ها بصورت نامحدود
 • معرفی دسته چک ها
 • معرفی صندوق داران
 • معرفی تنخواه گردان ها
 • معرفی طرف حساب ها
 • ثبت عملیات دریافت شامل دریافت چک ، دریافت وجه نقد ، دریافت فیش وحواله ، دریافت تضمینات و …
 • ثبت عملیات پرداخت شامل صدور چک ، پرداخت وجه نقد ، صدور تضمینات و …
 • ثبت عملیات چک شامل واگذاری ها ، وصول ها ، برگشت ها  و …
 • صدور سند اتوماتیک فرمها
 • قابلیت صدور سند داخل اسناد قبلی با انتخاب کاربر
 • مشاهده سند حسابداری و حذف سند از داخل فرم ها
 • قابلیت تفکیک پرداخت چک ها و وجوه نقد پرداختی
 • قابلیت ارسال به اکسل در تمامی فرم ها و گزارشات
 • امکان دریافت از اکسل در عملیات دریافت و پرداخت
 • امکان طراحی چاپ ها طبق نظر کارفرما
 • چاپ چک طبق فرمت بانک مورد نظر
 • ارائه لیست فرم های ثبت شده
 • ردیابی سابقه چک
 • گزارشات چک های نزد صندق ، بانک ، برگشتی ها و …
 • گزارش نقدینگی بانک ها و صندوق
 • گردش بانک و صندوق
 • و …

 

سایر محصولات نرم افزاری پندار سیستم

نرم افزار حسابداری پندار سیستم
نرم افزار فروش پندار سیستم
نرم افزار انبار مقداری و ریالی پندار سیستم
نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی پندار سیستم
نرم افزار دارایی ثابت پندار سیستم
نرم افزار توزین (باسکول) پندار سیستم